A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Tecken på samförstånd mellan fackförbunden och PSA-ledningen inför GM-samarbete

Posted in Business, PSA, Uncategorized by Peter H Svensson on 28/02/2012

(Paris)

Företrädare för PSA Peugeot Citroën har bekräftat att man har förhandlat med General Motors om att låta  den amerikanska biljätten köpa 5-7% av den franska bilkoncernen som är näst störst i Europa. Affären kommer att avgöras av familjen Peugeot som kontrollerar mindre än hälften av företagets röster.

Anledningen till förhandlingarna med GM är att tidigare förhandlingar med andra tillverkare inte gett några resultat. PSA Peugeot Citroën har själva övervägt att köpa upp Mitsubishi Motors, och under 2011 haft hemliga förhandlingar med konkurenten Renault (som dock gett kalla handen). Det har även ryktats om förhandlingar med tyska BMW med vilka man sedan tidigare haft långtgående samarbete kring utveckling och produktion av bensinmotorer och framtida komponenter till el-bilar.

Syftet med GM-affären är för fransmännens del att skapa möjligheter för expansion utanför Europa. GM å sin sida behöver hjälp med sin europeiska division eftersom Vauxhall och Opel fortfarande dras med underskott. När GM för ett par år sedan genomgick en rekonstruktion och erhöll statsunderstöd av Obama-administrationen bjöd GM ut Opel/Vauxhall till försäljning, men drog tillbaka sedan en ny räddningsplan utarbetats. Hypotetiskt skulle samarbetet mellan PSA och GM kunna leda till att Opel i framtiden lämnar den amerikanska koncernen och går upp i PSA Peugeot Citroën ifall GM:s återhämtning misslyckas.

I Frankrike har krismedvetandet ökat sedan fallande försäljningssiffror under andra halvåret 2011. Förlusten för andra halvåret blev större än vinsten för första halvåret. Flera studier av nya modeller har lagts på is (dels av direkta kostnadsskäl, men också därför att man avvaktar besked om samarbete med GM), och Citroën har slutat att leverera spektakulära konceptbilar till varje ny större bilmässa.

Även den franska fackföreningsrörelsen förstår allvaret och inser att besparingar är nödvändigt för att kunna kontrollera situationen. Internt ser fackförbunden ett realistiskt hot mot Aulnay-fabriken i samband med att nuvarande C3-modellen går ur produktion 2014. Denna bil tillverkas även den moderniserade f.d. Simca-fabriken i Poissy där PSA Peugeot Citroën har ett test- och utvecklingscentra vid sidan av Peugeot 207 och Citroën DS3. Försäljningen av C3 har sjunkit och modellen säljs med stor rabatt i Frankrike.

Eftersom PSA:s fabriker gick med 80% kapacitet under januari månad innebär det att man inte ens nyttjar den kapacitet anläggningar med två-skift erbjuder. De finns sålunda fasta kostnader som man inte kommer åt; t.ex. värms ugnarna i måleriet upp dygnet runt fastän man bara tillverkar bilar i 8 eller 16 timmar av dygnets 24. Facket bedömer själva att det vore möjligt att sänka tillverkningskostnaderna med upp till 250 Euro per bil genom bättre samordning. Det betyder i så fall att en eller flera fabriker måste läggas ner.

Eftersom småbilsmarknaden drabbats av stora lönsamhetsproblem står valet mellan att lägga ner Poissy eller Aulnay. Den förra har en mer komplex struktur, men har genomgått en omfattande modernisering. Aulnay är större och skulle kunna ta en stor del av Poissys produktion. Men den sociala oron i och utanför fabriken är stark. Dessutom är lokalerna i Aulnay betydligt lättare att avyttra (vilket skulle ge ett stort kapitaltillskott) tack vare närhet till två motorvägar, flygplats och järnväg.

Främsta anledningen till den vikande lönsamheten för PSA Peugeot Citroën är småbilstillverkningen. Men å andra sidan levererar företagets dotterbolag Faurecia (komponenter), Gefco (transporter) och Banque PSA Finans (krediter) överskott. PSA-chefen Philipe varin förklarar att företaget har goda tillgångar så att man kan klara sig fram tills lönsamheten ökar. Sålunda bör GM:s köp i PSA betraktas som en strategisk åtgärd sedan man nått vägs ände i förhandlingarna med Mitsubishi. Frågan är vad detta får för konsekvenser med de befintliga samarbetsprojekten?

//Peter H Svensson