A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Redaktören

Liksom den tidigare hemsidan Allt om Citroën är det undertecknad som driver även denna blogg (privat utan ekonomiskt stöd från vare sig Automobiles Citroën eller Svenska Citroënklubben). Uppdateringar och nypubliceringar på ”gamla” Allt om Citroën hos Spray.se upphörde sedan Citroënklubben lämnade en förfrågan om att ta över innehållet till sin hemsida. Och där är statusen än idag.

Under åren som gått har AoC varit ett stående inslag i Citroënklubbens medlemstidning Autogenial. Tidningen genomgick en otrolig utveckling, både ifråga om layout och innehåll, inte minst därför att klubben beslutade sig för att inrätta en manstark redaktion (innan dess hade jag varit ensam huvudredaktör under några år).

Den enda nackdelen jag personligen ser med Autogenial är utgivningsintervallen på 8 veckor. Under tiden hinner massor av intressanta nyheter (och för all del en hel del måttligt intressanta) att inträffa. Men vinsten har blivit en klart bättre tidning.

Varför AoC på webben i form av blogg? Jag upplevde att ”Telegram”-sidan på gamla AoC var mycket uppskattad, och jag beklagar att jag inte hade ork att arbeta vidare med den (det berodde på att Spray köpte och saboterade Tripod där hemsidan låg). Samtidigt kände jag att jag blev slapp som nyhetsbevakare när jag bara hade Citroënklubbens tidning att jobba med; det var först den 3:e eller 4:e varannan månad som mina medredaktörer i Autogenial frågade om jag hade en nyhetsspalt till tidningen.

Denna blogg uppdaterar jag i mån av tid, lust och tillgång på intressanta nyheter. Tid har jag väldigt lite av. Jag har arbetat på en biografi om André Citroën (börjar som följetong i AG 228), och jobbar just nu på andra halvan av denna (december 2009).

Till vardags kör jag Citroën Xsara Break, så av förståeliga skäl blir det inte så mycket entusiastiskt mekande av (Xsara är ur ett kvalitetsperspektiv den bästa bilen Citroën byggt sedan Peugeot tog över). Tidigare har jag haft 2 GS:ar och 1 BX. Naturligtvis skulle det tillfredställa mitt ego att vara en stolt (och förhoppningsvis obekymrad) ägare av en grön ID utan paddögon. I vissa ögonblick drömmer jag mig bort i en silverfärgad CX GTi…

Skulle någon läsare behöva korrespondera privat med mig går det bra via e-post på: alltomcitroen-snabel:a-yahoo.se. Ber dock att förvarna er om att jag inte har möjlighet att leta efter ett nytt hem åt er gamla avställda pärla som ”bara har lite småfix kvar”, eller leta efter saknade reservdelar. Jag har helt enkelt inte det kontaktnätet. 

Däremot kan jag kanske svara på Citroënhistoriska spörsmål, ett ämnesområde som jag håller som bäst på att utforska (kunniga människor må ge er tillkänna!). Det är ok att bara skicka nån uppskattade rad också utan särskild anledning!

Med vänlig hälsning
Peter H Svensson

Uppdaterat 2015-07-17:

Jag är ej längre aktiv i Citroën-kretsar och har lämnat Svenska Citroënklubben genom att inte förnya mitt medlemskap när det gick ut i juni 2014. Jag skrev mitt sista bidrag till klubbtidningen Autogenial under något följande nummer. I december 2014 upphörde jag att publicera nya texter på bloggen Allt om Citroën och jag har inga planer på att återuppta verksamheten.

%d bloggare gillar detta: