A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Ännu en bild på E43

Posted in C5 by Peter H Svensson on 03/03/2021

(Chengdu)

Lite bättre kvalitet på denna bild jämfört med tidigare. Vi kan utifrån denna börja resonera om hur pass mycket av arkitekturen från Citroëns projekt E43 kommer föras över på Opels Insignia-ersättare som också är under utveckling.

Text: Peter H Svensson

Annons