A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Groupe PSA och Chrysler-Fiat bildar allians

Posted in Uncategorized by Peter H Svensson on 31/10/2019

(Paris)

Det står nu klart att Groupe PSA ämnar ingå i en allians med den i Amsterdam baserade industrikoncernen Fiat Chrysler Automobiles N.V., men som är mer känd som Chrysler-Fiat-koncernen.

I första hand är beslutet positivt för aktieägarna, som i fallet med Groupe PSA är ägarfamiljen Peugeot, franska staten samt den kinesiska bilkoncernen Dongfeng. Samtliga tre har vardera nästan 14 % av aktiekapitalet.

För Chrysler-Fiat är också samgåendet en vinstaffär eftersom man inte har råd med att bedriva den tekniska utvecklingen på egen hand, och genom att kunna räkna de avgiftsgrundande koldioxidutsläppen som är lägre hos Groupe PSA hoppas man kunna sänka straffavgifterna eftersom man producerar stora och konventionella personbilar genom Chrysler, Dodge, Jeep och Maserati.

För Groupe PSA innebär detta samarbete att man kan få större avkastning för sina bottenplattor. Det är inte sannolikt att Chrysler och Fiat (som dessutom har varumärkena Alfa Romeo, Lancia, Maserati och nyttofordonsmärket RAM) kommer fortsätta med sina egna bottenplattor, utom möjligtvis för större pick up-modeller och kompakta småbilar (motsvarande Fiat 500). I det senare fallet kan det rent av vara så att man istället satsar på en reviderad version av bottenplattan CMP från PSA med förkortat axelavstånd. Detta kan innebära en tredje generation av Citroën C1 och Peugeot 108.

Dock ska man ha i åtanke att någon produktplanering och färdig integrationsplan knappast kan existera ännu i detta skede. Härefter kommer att följa en kamp mellan respektive grupp och märke kring vilka segment man ska få fortsätta att existera i och eventuellt utvecklas inom. Det finns inga tecken på att Automobiles Citroën skulle gynnas av affären, och vi kan nog förutsätta att sammanslagningen av Chrysler-Fiat (om den godkänns av regeringen i Förenta staterna och EU-kommissionen) kommer leda till minskat antal självständiga modeller hos flertalet av varumärkena, och ett tillskott på modeller som baseras på badge engineering.

Den nya PSA-Chrysler-Fiat-alliansen kommer att ha Carlos Tavares som verkställande direktör och John Elkann som styrelseordförande. Tavares får ett 5-årigt förordnande för det ännu inte namngivna företaget. Sammanslagningen är värd 48 miljarder USD, uppger amerikansk press.

Detta är inte första gången Chrysler-Fiat-Peugeot-Citroën-Maserati befinner sig intimt samarbete. Redan under mitten av 1960-talet hade Fiat och Peugeot sonderingar om samarbete, men Peugeot var då redan sammankopplade med statsägda Renault. Istället blev Fiat delägare i Citroën år 1968 som samtidigt köpte Maserati. Till 1973 var ägarsamarbetet mellan Fiat och Citroën över, och 1975-1976 togs Citroën över av Peugeot och Maserati såldes till de Tomaso (innan man ändå hamnade hos Fiat). 1978 köpte Peugeot hela Chrysler Europe vilket ledde till varumärket Talbots återfödelse innan det märket avvecklades efter flera problematiska år för PSA-koncernen. Chrysler hade under slutet av 1970- och början av 1980-talet planer på ett antal gemensamma projekt med Peugeot-Citroën, men dessa rann ut i sanden.

Dock hade Citroën och Chrysler ett samarbete som föregick affärerna under 1970-talet.

Ur ”Allt om Citroëns historia – epoken André Citroën”:

André Citroëns känsla för PR-jippon hade inte kommit på skam trots rådande kris på marknaden. Den 7 april 1932 kallade han till en presskonferens för att meddela ett viktigt besked. Journalisterna samlades och ett internationellt telefonsamtal kopplades upp i högtalaren. I ena änden satt André Citroën framför journalisterna, och i andra änden av telefonlinjen satt Walter Chrysler hemma i Förenta staterna och berättade via högtalaren i Paris att Citroën fått licens på Chryslers motorupphängning Floating Power med ensamrätt på den europeiska marknaden (under de följande sex månaderna…). André Citroën förklarade att Floating Power var en av de viktigaste uppfinningarna inom branschen, och jämförde dess betydelse med självstarten, fyrhjulsbromsar och helstålkarossen.
Systemet kallades i Citroëns utförande för Moteur Flottant. Enligt avtalet betalade Citroën 25 miljoner dollar för rättigheterna samt en avgift om 5 dollar per tillverkad bil.

För bilar med större cylinderantal var problematiken med motorvibrationer inte så graverande utöver försämrad komfort ombord, men 4-cylindriga motorer kunde vibrera så illa att de med helt fast montage direkt i bilens ram kunde leda till skador i fästena med haverier som följd. Innan Floating Power och de vibrationshämmande anordningarna tagits i bruk hade biltillverkarna av komfortskäl varit tvungna att göra ramdelen som motorn satt i mer elastisk för att dämpa vibrationerna; med Floating Power kunde denna del nu göras helt styv, vilket gav fordonet bättre vägegenskaper.

Som vi redan noterat hade Citroën redan försett C-4 med gummiblock på motorfästena, men Moteur Flottant var en ännu mer sofistikerad lösning på problemet. Konceptet hade tagits fram av två forskare i Lyon, professor Pierre Lemaire och ingenjören Paul d’Aubarède (1899-1976) som specialiserat sig på vibrationsproblematik (med fokus på fordon). De hade testat sin anordning (en gummidämpare inuti en hållare av stål) monterad i en Rochet-Schneider med stor framgång, men utan möjlighet att vidareutveckla eller anpassa den för massproduktion. Istället sålde de patenträttigheterna till Chrysler Corporation, där chefskonstruktören Fred Zeder fullbordade anordningen så att den kunde monteras i Plymouth PA i januari 1931.

Kontakterna mellan André Citroën och Walter Chrysler daterade sig – som det framgår i biografin – ända tillbaka till 1919, och samarbetet utvecklades även efter 1932 (dock utan att ge alltför stora avtryck i Citroëns mellankrigs-historia).

Text: Peter H Svensson

Annons

K.W. Bruun tar över importen av Citroën i Sverige

Posted in Varumärket Citroën by Peter H Svensson on 31/10/2019

Från och med 1 januari 2020 kommer K.W. Bruun Autoimport AB att ansvara för Citroëns importverksamhet i Sverige. Man har sedan tidigare avtal med Groupe PSA om försäljning och marknadsföring av Peugeot, DS och Opel. I ett aktuellt pressmeddelande menar K W Bruun att man ska satsa på mer business-to-business-försäljning, vilket ligger i linje med prognosen om att andelen privata bilägare kommer att minska i framtiden (eventuellt i vissa länder/städer manifesterat i kommande förbud före 2020-talets utgång).

K.W. Bruun Autoimport AB har säte i Malmö.

Text: Peter H Svensson

Ny Citroën-VD ska (lyckas?) sälja fler av Linda Jacksons nya bilar runt om i världen…

Posted in Business by Peter H Svensson on 17/10/2019

(Paris)

För någon vecka sedan meddelades att chefen för Automobiles Citroëns bilprogram, Xavier Peugeot, fått nytt uppdrag som ansvarig för PSA-koncernens transportbilsprogram, och att han ersätts med Laurence Hansen.

Enligt pressuppgifter är nu också Citroën-chefen Linda Jackson på väg att förflyttas till annan position inom Groupe PSA. Hennes plats som VD för Automobiles Citroën ska enligt de alltjämt obekräftade uppgifterna övertas av fransmannen Vincent Cobee som tidigare haft chefspositioner hos både Nissan och Mitsubishi.

Under Linda Jacksons tid har fokus legat på att återskapa Citroëns identitet som hamnade i bakvattnet när Peugeot och Automobiles DS skulle profileras som generalist med premiumambition respektive premium med lyxbilsambition sedan man i sviterna av finanskrisen för tio år sedan sökte en strategi för att de tre bilmärkena skulle sluta konkurrera internt. För Citroëns del hade ledningen då inte kunnat bestämma sig för om märket skulle göras om och rivalisera med Renaults lågprismärke Dacia eller någon annan formel.

När Linda Jackson tog över hade den dåvarande ledningen för PSA kommit fram till att det inte fanns någon lönsamhetspotential i att göra om Citroën till en Dacia-rival, utan istället fokusera sig på kostnadsminskning (genom sänkta utvecklingskostnader) och försöka sänka tillverkningskostnaderna och samtidigt hålla priserna uppe i nivå med andra generalistmärken. Med Linda Jackson som VD kom inriktningsbeslut på att Citroëns starka värden skulle vara design och hög komfort. Det står klart med införandet av Citroëns progressiva stötdämpare och det formspråk man antagit att märkets identitet har räddats, men dessvärre har man rent försäljningsmässigt bara lyckats stoppa den försäljningsnedgång som uppstod under krisen – vilket var nog så nödvändigt för ett märke som sades vara på fallrepet.

En anledning till att man byter ut ledningen för Automobiles Citroën är sannolikt att Groupe PSA nu vill att märket ska även växa i försäljningsvolym. Under Linda Jacksons ledning finns två nya modeller som väntar på lansering, dels tredje generationen av C4, och efter denna en ny C5.

Vincent Cobees utmaning blir nu att göra Citroën större i världen. Groupe PSA har haft stora bekymmer i framför allt Kina och kommer därför låta Peugeot satsa på marknaden i USA, Opel i Ryssland och Citroën i Indien och övriga Sydostasien för att öka den totala exporten. Vidare kommer Vincent Cobee få anledning att förstörka stärka Citroën i Europa utanför Frankrike, vilken vi torde de som ett välkommet besked så här i sviterna av att svenska Citroën-kunder förlorat den gamla generalagenten. En ny är på gång och lansering kommer att ske inom kort.

Vad som kommer efter nya C4 och C5 är alltjämt ett oskrivet blad eftersom Citroën även bytt designchef nyligen. Första smakprovet på Citroens helt nya regim blir alltså fjärde generationen av C3 som ska komma under 2022-2023. Linda Jackson har dock lovat att resultatet ska inte bli någonting som Citroën gjort förut. Nå, vi har väntat länge på en ny 2 CV, och lär nog få fortsätta göra det i en evighet till…

Bland Vincent Cobees meriter kan nämnas att han under sin tid vid Nissan var en av nyckelpersonerna bakom det gamla bilmärket Datsuns återuppståndelse.

Text: Peter H Svensson