A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

DS blir eget varumärke även i Europa?

Posted in Business by Peter H Svensson on 21/02/2014

(Paris) 

Den nytillträdde chefen för PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, utesluter inte att ”DS” kan bli ett självständigt varumärke vid sidan av Peugeot och Citroën, såsom man gjort i Kina. Målet är att etablera DS i samma premiumsegment som VW-koncernens Audi, men man kommer inte vara där förrän en bra bit in i 2020-talet. Det kommer att kräva att DS får en mer självständig teknisk plattform (om än att dessa modeller även fortsättningsvis skall dela bottenplattor med koncernens övriga bilmodeller).

Vägen dit kommer att kräva en del offer. Modellfloran inom hela PSA Peugeot Citroën måste beskäras. Marknader med liten försäljning kan inte administrera koncernens hela produktkatalog. Allt fler modeller måste också vara gångbara på olika kontinenter; här vill Tavares hitta en formel för produkter som kan säjas i samma utförande i både Ryssland, Asien och Sydamerika. Färre – eller till och med inga – specialmodeller skall utvecklas för lokala marknader. Detta kan erfordra att man utvecklar en ny bottenplatta avsedd för lågprismodeller för hela världen. Samtidigt måste man komma bort från att rabattera bilarna för att kunna få dem sålda, menar Tavares som från och med sista mars tar över hela ansvaret för koncernen efter avgående Philippe Varin.

//Peter H Svensson

Annons

Avsiktsförklaring signerad: Dongfeng köper 14% av PSA Peugeot Citroën

Posted in Annat fabrikat, Business by Peter H Svensson on 21/02/2014

(Paris)

PSA Peugeot Citroën och Dongfeng Motor Group har undertecknat en avsiktsförklaring om att den kinesiska bilkoncernen skall få köpa 14% av den franska biltillverkaren. Dongfeng kommer i så fall att investera 800 miljoner Euro i PSA, och franska staten kommer också att investera en lika stor summa. Från övriga investerare kommer PSA att ta in 1,4 miljarder Euro som skall stärka företagets likviditet och öka dess tillväxt.

I överenskommelsen mellan PSA och Dongfeng ingår ökat tekniskt samarbete. För detta kommer man att bygga ett gemensamt forsknings- och utvecklingscenter i Kina. Man kommer också att bygga upp ett nytt kontor i Kina för att marknadsföra och distribuera Citroën och Peugeot över hela Sydostasien. Till 2020 är avsikten att produktionsvolymen skall ligga på 1,5 miljoner bilar per år. Man skall även medverka till att göra Dongfeng till en global aktör (företrädesvis genom märket Fengshen som skall utgöra en tredjedel av försäljningsmålet).

Dongfengs inträde i PSA som ägare skall först godkännas av både franska och kinesiska staten. EU har redan gett ett preliminärt godkännande. Den franska industriministern uttryckte tillfredställelse över att PSA nu kommer ta sig ur sin isolerade position på den globala marknaden.

 Bernhard Julien, chef för branschorganisationen GERPISA och en flitigt nyttjad informationskälla för AoC, varnar för att konstellationen mellan privatägarna, den franska staten och en kinesisk bilkoncern är en formel som är oprövad och skulle kunna bli instabil. Andra kritiker medger att Peugeot inte hade något val än att bjuda in Dongfeng, men att ledningen nu måste visa att man har kompetens att agera på en global marknad. Dessutom måste den nye PSA-chefen Carlos Tavares bli en skicklig förhandlare mot hans uppdragsgivare som är till lika delar starka – ägarfamiljen Peugeot (vars uppfattning om samarbetet är splittrat), franska staten och det likaledes statsägda Dongfeng. Tavares var ute efter nya utmaningar. Man kan lugnt säga att han fått det.

//Peter H Svensson