A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Was ist die Hydropneumatik?

Posted in Nostalgi by Peter H Svensson on 01/08/2013

Ett intressant nostalgiskt filmklipp som förhoppningsvis är till glädje även för icke tyskspråkiga Citroënälskare:

PSA nyttjar sina franska bilfabriker till 61% – tillväxt först kring 2016.

Posted in C2, PSA by Peter H Svensson on 01/08/2013

citroendongfengc2a

(Paris)

PSA Peugeot Citroën har under första halvåret nyttjat sina fabriker till 74%, vilket är oförändrat mot samma period under förra året. För en enskild fabrik ligger lönsamhetsgränsen vid ungefär 75%, annars går den med förlust. Räknar man bort de fabriker som ligger utanför Frankrike så är Citroëns och Peugeots kapacitetsutnyttjande i genomsnitt nere på 61% (en dramatisk minskning från 2011 då nivån låg på 90%)!

 PSA-ledningen arbetar med att öka kapacitetsutnyttjandet. Den viktigaste åtgärden hittills har varit beslutet att stänga C3-fabriken i Aulnay 2014 och flytta produktionen till Poissy, samt rationaliseringar i den nordfranska fabrik som tillverkar C8 och Jumpy. Företaget skall också banta sin personalstyrka inom hela koncernen med omkring 10’000 medarbetare.

 En annan tung utgiftspost är utveckling av nya modeller. Flera nischmodeller som planerades och utvecklades före den europeiska bilkrisen säljer i mycket moderata siffror. SUV:en C-Crosser tillverkades i 120 exemplar under första halvåret 2013, el-bilen C-Zero i 80 exemplar. Båda baseras på befintliga modeller från Mitsubishi. Familjebussen C8 såldes i 1510 exemplar under perioden. Av egenutvecklade nischmodeller har DS3 klarat sig bäst och visar på en ökad försäljning. DS4 ligger oförändrat kvar med 17’900 sålda exemplar under perioden, samtidigt som man internt talar om att nivån är för låg. Den lyxiga DS5 är exklusiv även i försäljningsstatistiken, knappt 13’000 exemplar, men det är i alla fall fler än C6-modellens sammanlagda produktionsvolym 2004-2012. Frågan är bara hur mycket en DS6/DS9 skulle kunna höja den totala produktionsnivån? Vissa modeller bidrar positivt till kassan eftersom de baseras på äldre redan avskrivna konstruktioner såsom C2 (Peugeot 206 med Citroëndesign) och ZX som byggs i Kina. Tvillingbilen Citroën C-Elysée och Peugeot 301 beskrivs också som framgångar eftersom etablerar sig på nya exportmarknader och ändå byggs i Europa.

citroendongfengc2

Dongfeng Citroën C2 VTS – en förädlad Peugeot som kanske skulle ha gjort sig som en tuff lågprismodell i Europa? Modellen var faktiskt planerad i slutet av 1990-talet att ersätta Saxo, men Citroën valde att istället satsa på C3.

2015 skall nuvarande rationaliseringsåtgärder ge full effekt, men man kommer fortfarande ha lågt kapacitetsutnyttjande i bilfabriken i Rennes. Tidigare besked är att fabriken skall bli kvar, men både Citroën C5 och Peugeot 508 har sjunkande försäljningssiffror, och ingenting tyder på att C5 kommer kunna komma upp i samma nivå som Xantia. Därför är det troligt att PSA kommer försöka få GM att lokalisera tillverkningen av någon Opel-modell till fabriken 2016.

 //Peter H Svensson