A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Nyutvecklad bilradar från TRW till Citroën C4 Picasso

Posted in C4 Picasso, Säkerhetsutrustning by Peter H Svensson on 31/07/2013

C4 Picasso 2013 ocean

(Michigan)

Bilkomponentföretaget TRW Automotive meddelar att de börjat tillverka en ny radar för Citroën C4 Picasso. Radarenheten heter AC100 och arbetar i frekvensen 24 GHz vilket gör att den har till stor del samma funktionalitet som den gamla radartypen som arbetade med 77 GHz, fast kan byggas till en lägre kostnad och därmed bli ett attraktivt tillbehör även för standardbilar. AC100 kan detektera fordon som befinner sig upp till 150 meter framför radarn, och integreras med bilens övriga säkerhetssystem för att automatiskt undvika kollisioner och automatisk justering av farthållaren.

AC100 Radar

Behovet av radar till standardbilar kommer att påverkas av försärkringsbranchens nya program för värdering av försäkringspremier. Fordon utan säkerhetssystemen får högre premie. Dock får ägaren stå för högre reparatationskostnader när dessa system eventuellt går sönder efter garantitiden, varför vinsten på lång sikt enligt inte består i ekonomi utan säkerhet. TRW:s fordonsradar kommer att erbjudas till samtliga nya modeller som utvecklas på den nya bottenplattan EMP2, och senare i höst följer nya Peugeot 308.

//Peter H Svensson

EU godkänner lånegarantier till PSA Peugeot Citroën

Posted in PSA by Peter H Svensson on 31/07/2013

(Bryssel)

EU-kommissionen meddelar att de godkänner den franska statens lånegarantier till Banque PSA Finance till maximalt 7 miljarder Euro fram till 31 december 2016. Anledningen till godkännandet är att lånegarantin inte bedöms vara till omedelbar nackdel för andra biltillverkare som inte fått statligt stöd, samt att villkoren för garantierna är formulerade så att medlen dedikeras till bl.a. omstrukturering så att PSA Peugeot Citroën skall kunna gå med vinst igen.

Ledningen för PSA presenterade igår en rapport om att företaget är på rätt väg och att man minskat sitt negativa kassaflöde. Samtidigt kommer rapporter från olika finansinstitut att de marknader som Citroën och Peugeot är beroende fortsatt lider av sjunkande tillväxt. I synnerhet i Spanien är läget kritiskt, och ledningen för C4 Picasso/Berlingo-fabriken i Vigo har meddelat att den planerade produktionsökningen inte kommer bli alls lika stor som man föreställt sig bara för några månader sedan.

//Peter H Svensson