A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Första officiella bilderna på Citroën C3 efter ansiktslyftningen.

Posted in C3 by Peter H Svensson on 22/02/2013

C3 Facelift 2013 001

(Paris)

Förutom konceptbilen Citroën Technospace – som fram mot hösten förvandlas till nya Citroën C4 Picasso – kommer Citroën visa upp sin uppgraderade C3 som fått ett nästan helt nytt ansikte i samband med bilsalongen i Geneve nästa månad.

C3 Facelift 2013 002

Citroën C3 generation 2 har redan tillverkats och sålts i Sydamerika med ett lokaldesignat frontparti i något års tid nu. Nu uppgraderas även den europeiska versionen, men Citroën har inte nöjt sig med att kopiera sin sydamerikanska version även om det finns vissa yttre likheter, utan skapat ett frontparti som skall passa den gamla kontinentens smak.

C3 Facelift 2013 003

Citroëns reklamavdelning har en uppenbar brofetischism….

Förutom en mer markerad kylargrill har Citroën försett strålkastarna med en ny insats fastän det yttre glasets form är oförändrad. Enheterna för hel- och halvljus separeras av en visuellt påtaglig inramning, och även baklyktorna har försetts med klarplastarrangemang av kristalltyp. Och precis som rådande bilmode föreskriver förses de mer påkostade versionerna av bilen med LED-ramper.

C3 Facelift 2013 004

Invändigt har man satsat på nya material och färger för att göra kupén mer hemtrevlig. Däremot förblir instrumenteringen oförändrad.

C3 Facelift 2013 005

Citroën slår ånyo ett slag för sin Zenith-vindruta som ger en luftigare känsla för de ombordvarande – trots att konstruktionen med skjutbart solskydd stjäl takhöjd genom att innertaket sänks.

C3 Facelift 2013 006

Under motorhuven återfinner man följande alternativa bensindrivna drivkällor: 68 VTi (3 cyl, 1,0), 82 VTI (3 cyl, 1,2) samt 118 VTI (4 cyl, 1,6) och på dieselsidan HDI 70 (4 cyl, 1,4), e-HDI 70, HDI 90 (4 cyl, 1,6), e-HDI 90 samt e-HDI 115 (4 cyl, 1,6). 

C3 Facelift 2013 007

Den franska prislistan skall inte publiceras förrän 1 mars, men produktionen av den uppgraderade C3 har redan påbörjats.

C3 Facelift 2013 008

En helt ny modell av C3 väntas inte förrän tidigast 2017. Den modellen kommer att utvecklas på en helt ny bottenplatta som också skall användas av Opel till nästa generation av Corsa. Då förväntas man också kunna erbjuda C3 med HybdridAir-drift. All teknik under skalet kommer att bli gemensam mellan Citroën, Peugeot, Opel och Vauxhall, men formgivningen skall skilja modellerna åt. Fast den som vill ha en hyfsat påkostad lill-cittra av modernt snitt får passa på med den modell som börjar säljas nu. Ersättaren skall få en betydligt mer spartansk utrustningsnivå och enklare finish.

//Text: Peter H Svensson. Bild: Citroën Communication.

Annons

Citroëns nästa ”C”-program ökar PSA:s produktbredd

Posted in Person, PSA by Peter H Svensson on 14/02/2013

(Paris)

PSA-chefen Philippe Varin får av allt att döma fortsätta att leda företaget ytterligare en kontraktsperiod enligt franska medier. Det är en självkritisk Varin som nu håller på att lägga företagets kurs genom den djupa kris man drabbats av. Ett av de största misslyckandena enligt honom är att man misslyckats att diversifiera sina två bilmärken. Men som AoC tidigare rapporterat kommer det att bli ändring på den saken i och med att märkets ”C”-modeller kommer omdefinieras. De kommande modellerna skall bli enklare och smartare och vara mer kopplade till användarens vardag. Det skall bli mer betoning på bruksfordon än ambitionen att konkurera med premiummodeller.

Varin talar faktiskt om tre modellserier; C3, C4 och C5 vilket är ganska intressant eftersom det i C5:ans fall vore mest naturligt att en bilmodell med lägre produktionsvolym riktas mot premiumsegmentet. Det väcker ånyo farhågor om att C5 blir en bantad uppföljare till dagens modell – vilket skulle kunna leda till att man trots allt stryker den gashydrauliska versionen för att spara pengar. Samtidigt skulle en familjebil som prissätts lågt kunna stjäla kunder från andra märken även med konventionell fjädring. Varin uppger att det än så länge inte finns någon konkret plan för hur bilarna skall konstrueras (utöver den nyligen introducerade bottenplattan EMP2) vilket motsäger tidigare besked om den kommande C5-modellens status. Målet är att bilarna i ”C”-programmet skall vara billiga i inköp och ekonomiska att använda och underhålla. Jean-Christophe Quémard på PSA uppger för franska Usine Nouvelle att besparingar kan göras på formgivning och val av komponenter: ” – Det finns ingen anledning att samma bromsförmåga som för en Ferrari”. Ett annat sätt att skära ner på utvecklingskostnaderna är att använda komponenter från tidigare modeller som redan är avskrivna, vilket tillåter en lägre prissättning.

Fastän de två kommande modellerna i ”C”-programmet under 2013 skall byggas i Spanien (och på ny teknik) vill Citroën fortsätta vara ett franskt bilmärke. Räknat på Peugeot 208 som exempel är personalkostnaderna 700 Euro lägre per exemplar i slovakiska Trnava jämfört med franska Poissy (där delar av C3-produktionen är förlagd till). Men Citroëns ambition enligt Jean-Christophe Quémard är att göra besparingar på andra områden istället för utlokalisering till låglöneländer. Dessutom tillkommer synergieffekter i och med att Opel kommer att börja använda samma bottenplattor som PSA. 2018 kommer EMP1 för nästa generation av C3, 208 och Corsa att tas i drift, enligt Philippe Varin. Och det skall bli färre modeller avsedda för enskilda lokala marknader: ” – Nu gäller det att skapa en global profil för märket som tillåter försäljning av samma bilmodeller i hela världen. På så vis kan produktionsvolymerna öka”. Varin siktar på en fördubblad tillverkningsnivå till 2018 för hela PSA.

Samtidigt kommer Citroën utveckla sitt ”DS”-program till att omfatta fler modeller vilket förhoppningsvis leder till ökade marknadsandelar. Dessa bilar skall bli lyxigare och mer exklusiva. Och framför allt skall de i större utsträckning skilja sig utseendemässigt från sina syskon i ”C”-programmet. I april månad väntas den första konceptbilen i ”DS”-programmet visas upp.

 //Peter H Svensson

Analys: Fransk nationalisering av PSA Peugeot Citroën?

Posted in Annat fabrikat, PSA by Peter H Svensson on 12/02/2013

(Paris)

PSA Peugeot Citroën kommer inte att gå med vinst de närmsta två åren, förutspår både företrädare för företaget och analytiker inom fordonsindustrin. Den ekonomiska krisen i Spanien och Italien biter sig fast, och under andra halvåret 2012 har det blivit allt tydligare att Frankrikes ekonomi också bromsar in kraftigt och att nedgången fortsätter under 2013. Detta drabbar fordonsindustrin i allmänhet men PSA Peugeot Citroën i synnerhet eftersom företagets tre viktigaste marknader därmed har drabbats av en extrem lågkonjunktur. PSA Peugeot Citroëns anläggningar utnyttjas idag till mindre än 64%.

Trots bankgarantier till Banque PSA är det tveksamt att pengarna kommer att räcka hela vägen genom krisen. Men den franske budgetministern Jérôme Cahuzac anser att den franska staten har möjlighet att sträcka ut en hjälpande hand. Regeringen kan gå in som delägare och pumpa in friska miljarder – under förutsättning att PSA inte lägger ner sina fabriker i Frankrike och återkallar lagda varsel om 8000 uppsägningar.

Budgetministern säger dock inget om de praktiska problemen. Dels måste ett förstatligande godkännas av EU. Dessutom kommer detta inte påverka efterfrågan av bilar, men däremot bevara den franska fordonsindustrins ineffektivitet. Under 2011 tillverkade Nissans brittiska fabrik i Sunderland – Europas mest effektiva – nästan 500’000 fordon med en arbetsstyrka på 5’000 man. Samma år byggde 3000 anställda mindre än 140’000 exemplar av Citroën C3 i Aulnayfabriken. Utvecklingen kan illustreras genom att jämföra denna siffra mot produktionsåret 2004 som var fabrikens bästa år; över 410’000 bilar byggdes då av 5’000 anställda. Hur bemöter man denna utveckling utan nedskärningar och utan utsikt att produktionsvolymen skall kunna öka?

Och hur kommer Peugeot och Citroëns modellstrategier och produktplaner påverkas av att den franska staten har vetorätt i styrelsen?

Även om den franska staten går in som ny ägare för PSA Peugeot Citroën kommer man att fortsätta ha överkapacitet ifall man skall ”rädda jobben”. Att bevara fabrikerna enbart för att garantera arbetarnas sysselsättning är i sig företagsekonmiskt meningslöst när det saknas efterfrågan på bilar. Nödvändiga strukturförändringar försenas av politiska skäl eller i värsta fall uteblir, samtidigt som konkurenterna runt om i världen fortsätter att rationalisera sig genom den globala krisen. Det finns ingen säker plan för att återuppnå de gamla produktionsvolymerna (förutom ett rykte om att president Hollande vill ha importrestriktioner för utländska bilmärken), och ledningen för PSA Peugeot Citroën menar att det enda sättet för företaget att växa är att fortsätta satsa på marknaderna i Kina, Indien och Syd- och Latinamerika. Och det kan man bara göra genom lokal tillverkning p.g.a. höga importskatter i dessa länder.

Samtidigt finns det en risk att det statliga ägandet av PSA Peugeot Citroën leder till en sammanslagning med Renault i ett ögonblick av plötslig politisk ingivelse om att industrin inte kan hållas under armarna hur länge som helst. Det kan komma en punkt där franska staten går emot fackföreningarna och rationaliserar med motorsåg istället för osthyvel. Här är risken stor att de tre märkena Renault- Peugeot-Citroën ställs mot varandra på samma sätt som när PSA-gruppen fick sanera sitt märkesutbud under mitten av 1980-talet, vilket ledde till att Talbot lades ner. Sett ur detta perspektiv vore det att föredra att PSA Peugeot Citroën med sina befintliga ägare får ta ansvar för sina varumärken och genomföra nödvändiga nedskärningar i Europa och satsningar i andra länder i den takt som egna finanser tillåter, och som svar på marknadens efterfrågan.

Det som är oroande i dagsläget är att Citroën och Peugeot har alltför små medel till förfogande för att kunna förändra sin verksamhet och sina produkter. Citroën kommer visserligen att samtidigt satsa på både enklare och dyrare bilmodeller med ”C” respektive ”DS”. Men med undantag för kommande projekt E3 – en ekonomisk nischbil som kommer att byggas i mindre än 100’000 exemplar per år – kommer det dröja till 2017 innan ersättaren till C3 dyker upp på marknaden. Om Citroëns strategi med att göra bilarna enklare och billigare skulle tredje generationen av C3 med bibehållen eller förbättrad kvalitet ha kunnat byggas i över 300’000 exemplar per år sett ur dagens förutsättningar med total dominans av mainstreammodeller i storlekssegmentet från Ford (Fiesta) och VW (Polo). Att placera C3 mellan mainstreammodellerna från Tyskland och de billiga lågprisbilarna från Korea och Östeuropa vore önskvärt redan idag. Problemet är att enbart en prissänkning ger förlust för tillverkaren; alltså behövs det en helt ny modell som är billigare att tillverka. Och den lösningen har inte Citroën idag fastän man är i ett skriande behov av en sådan bil.

Utöver detta återstår även generationskiftena av C4, C5 och en utbyggnad av ”DS”-programmet. Kommer Citroën att finnas kvar när dessa modeller är färdigutvecklade, eller blir det att i elfte timman klistra fast Renault-romber på de statsbyggda bilarna för att få avkastning på utvecklingskostnaderna hos Citroën och förpassa Frankrikes mest innovativa bilmärke till historieböckerna före dess 100-årsjubileum 2019? En hemsk tanke!

Med facit i hand kan man konstatera att Peugeot och Citroën gjort ett misstag som försökt att bygga sina produkter efter de tyska tillverkarnas mönster. Den kommande strategin är visserligen lovande, men den borde ha varit igång redan för länge sen. Att omvandlingen av Citroëns varumärke fördröjs minst ett år extra kan bl.a. vi tacka samarbetet med GM för. Nu skall det inte bara utvecklas en ny C3 utan också en ny Opel Corsa, byggd av en tillverkare vars kapacitetsutnyttjande av sina fabriker är blott en procentenhet bättre än PSA:s…

//Peter H Svensson

Premiär: Nya Citroën C4 Picasso

Posted in C4 Picasso by Peter H Svensson on 07/02/2013

Citroen C4 Picasso officiell 001

Citroen C4 Picasso officiell 002

Citroen C4 Picasso officiell 003

Citroen C4 Picasso officiell 004

Foto: Citroën Communication

 

 

Tjuvtitt på kinesiska C5 med nytt ansikte

Posted in C5 by Peter H Svensson on 06/02/2013

Dongfeng C5 facelift feb13

(Shanghai)

Citroën C5 genomgår inom kort en ansiktslyftning på den kinesiska marknaden. Någonting för oss i Europa? Bu eller bä? Kanske inte i år, men måhända till 2014? Ersättaren till C5 kommer ju inte förrän tidigast 2016 (2017 enligt intervju av Citroënchefen Banzét i fransk press) och det gäller ju att hålla intresset för denna mycket komfortabla bil vid liv till dess.

//Peter H Svensson

S P Ä N N A N D E ! ! !

Posted in C4 Picasso by Peter H Svensson on 06/02/2013

C4 Picasso AutoExpress 001

(Vigo)

Brittiska biltidningen AutoExpressUK har publicerat en serie nytagna bilder på nya Citroën C4 Picasso (deras sida med fler bilder finner du här). De senaste bilderna är av betydligt bättre kvalitet än tidigare och tagna i en för det nya frontpartiet betydligt mer fördelaktig vinkel.

C4 Picasso AutoExpress 002

Exteriört markeras den mest påkostade modellen av kromlister runt dörrarnas sidofönster (syns på AutoExpress hemsida).

//Peter H Svensson

Nya Citroën C4 Picasso utan maskering i Vigo

Posted in C4 Picasso by Peter H Svensson on 05/02/2013

C4 Picasso omask 001

(Vigo)

Ett gäng bilar av den nya Citroën C4 Picasso utan maskering har siktats och fotograferats i tillverkningsorten Vigo. Denna totala avsaknad av hemlighetsmakeri torde förebåda ett snart offentliggörande av tillverkarens officiella bilder. Eller… Varför då? Motorsajter och bloggar som Allt om Citroën ”sprider ju budskapet” om nya modeller vare sig Citroën vill eller inte…!

C4 Picasso omask 002

Nya Citroën C4 Picasso kommer precis som förr presenteras med två olika karossalternativ som rymmer 5 respektive 7 sittplatser. Fordonen på bilderna är den 5-sitsiga versionen.

I samband med generationsskiftet byter man också bottenplatta till den nya EMP2. Det innebär att man kommer att kunna använda Hybrid4-systemet samt möjligheten att förse modellen med multilänkbakaxel – åtminstone i de mest påkostade versionerna.

C4 Picasso omask 003

I nyhetsflödet finns motstridiga uppgifter om när nya C4 Picasso skall introduceras; ett flertal sajter rapporterar om att den nya familjenbussen inte skall presenteras förrän till hösten. Men AoC har fått bekräftat av Citroën att C4 picasso står i tur att avlösas i modellutbudet, och det är föga poäng att skylta med omaskerade bilar av en helt ny generation i  över ett halvår innan kunderna får känna på den nya modellen. Därför bör presentationen äga rum nu vid den förestående Genevesalongen.

//Peter H Svensson

Citroën DSX som konceptbil i Shanghai?

Posted in El-/hybridfordon, Konceptbil/designstudie by Peter H Svensson on 05/02/2013

(Shanghai)

Enligt uppgifter från flera motorsajter kommer Citroëns kommande premium-SUV DSX att visas upp som konceptbil vid bilmässan i Shanghai under slutet av april månad. Produktionsstart sker dock inte förrän i början av 2014 för den kinesiska marknaden, och sedan för export till Europa under slutet av 2014 eller början av 2015. DSX baseras på DS5 och de enklaste versionerna får enbart framhjulsdrift (med ITC/SnowMotion), och fyrhjulsdrift enbart i kombination med Hybrid4.

//Peter H Svensson