A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Indiska TATA dementerar rykte om samgående med PSA Peugeot Citroën

Posted in Business by Peter H Svensson on 15/11/2012

(Paris)

Michael Freitag på tyska Manager Magazin Online publicerade igår en artikel om att PSA Peugeot Citroën förhandlar med indiska Tata-koncernen om en ny allians i händelse av att det nuvarande samarbetet med General Motors måste läggas ner. Artikeln skapade en våg av rykten där det uppfattades som att GM redan var på väg att gå ur PSA där man f.n. har 7% av rösterna.

Enligt Manager Magazin har PSA-chefen Philippe Varin talat med Tatas grundläggare Ratan Tata om möjliga samarbetsformer. Varin har tidigare varit chef för ståltillverkaren Corus som sedan köptes upp av Tata. Tata uppges vara ute efter en partner som kan leverera nyutvecklade bilmotorer samt teknologi till nya modeller i kompakt- och mellanklassen, samtidigt som Tata å sin sida kan utveckla och tillverka en helt ny serie lågprismodeller åt PSA som skulle kunna konkurera med Renaults Dacia. Och kanske viktigast av allt; Tata skulle kunna tillföra PSA viktigt kapital.

Debasis Ray, talesman för Tata Motors dementerar uppgifterna i Manager Magazin om att det skulle pågå några förhandlingar, och från PSA Peugeot Citroën är svaret att man inte kommenterar dagliga rykten.

Dock finns det en stark trovärdighet i uppgifterna om att Philippe Varin arbetar aktivt med en alternativ plan. Bortsett från att GM inte längre önskar bilda ett med PSA gemensamt dotterbolag för tillverkningen av Citroën, Opel, Peugeot och Vauxhall (sedan den franska staten satt besparingsplanerna hos PSA ur spel) så har det nuvarande samarbetet stött på flera problem. Många av dessa ger indikation på att affären i februari – då GM köpte 7% av PSA – inte var helt till fullo genomtänkt av de två företagsledningarna. De mål som ställdes upp ger inte så stora vinster, och det framstår allt tydligare att samarbetet från GM:s sida handlar om att lösa deras problem med Opel, på ett eller annat sätt. PSA Peugeot Citroën visade upp stora förhoppningar, men under året har det visat sig att partnerskapet inte kommer kunna ge mer än vad man kommit överens om nu i somras, nämligen att samutveckla fyra fordonskategorier fram till 2016. Detta innebär inte alls de besparingar som PSA och Opel behöver för att överleva på lång sikt. Och definitivt inte de pengar PSA behöver för att kunna fungera fram tills dess.

För PSA:s del har man hoppats mycket på att kunna använda GM för att utveckla sina affärer i Kina och Sydamerika, samt att kunna ta sig in i marknader som Kina och Nordafrika. Men det har visat sig att GM inte har något intresse av detta utan ser alliansen med PSA som en europeisk angelägenhet. Man står kvar vid den ursprungliga överenskommelsen att satsa på gemensamma komponenter (vilket i praktiken betyder att GM bara lyckats knyta upp PSA som en kund). Många röster varnade redan i vintras för att GM inte är en drömpartner i bilbranschen. Parisbörsen reagerade omedelbart när uppgifterna om Tata blev kända genom att Peugeots aktie gick upp. Självfallet sjönk den tillbaka igen när Tata publicerade sin dementi.

Tata Motors tog år 2008 över Jaguar och Land Rover från Ford Motors och innan dess tillverkade man en småbil för Rover. Minst två designers från Citroën har formgivit den senaste generationen av Jaguar.

//Peter H Svensson

Annons

EU-kommission bötfäller Paris om man inte förbjuder gamla bilar

Posted in El-/hybridfordon by Peter H Svensson on 15/11/2012

(Paris)

EU-kommissionen – som numera bestämmer hur smutsig stadsluften får vara – kommer att bötfälla Paris ifall man inte vidtar åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar. Och första målet i det politiska kikarsiktet är fordonstrafiken. Paris borgmästare Bertrand Delanoë ber nu staten att införa förbud mot fordonstrafik i Paris innerstad för personbilar som tillverkats före 1995 och nyttofordon som tillverkats före 1994. Syner som denna i Paris torde härefter bli en sällsynthet…

Om förslaget går genom yrkas det på att staten återinför skrotningspremier som kan nyttjas om de gamla bilarna ersätts av el- eller hybridbilar. Det råder viss osäkerhet från expertisen om denna satsning kan påverka Parisluften i önskad utsträckning, men man är ganska säkra på att det inte kommer vara lika många låginkomsttagare som är ute och bromsar upp trafiken framledes.

//Peter H Svensson

Villkor för lånegarantier begränsar utvecklingspotential för GM-samarbete med PSA.

Posted in Uncategorized by Peter H Svensson on 15/11/2012

(Paris)

Trots att den franska regeringens egna utredare kommit fram till att ledningen för PSA Peugeot Citroën gjort en korrekt slutsats om att företaget har överkapacitet och övertalighet i sina anläggningar, samt att en nedläggning av C3-fabriken Aulnay är det strategiskt bästa valet, vill staten nu förhindra nedskärningarna genom att villkora de utfästa lånegarantier som skall rädda Banque PSA Finance från konkurs. Det är nu osäkert om PSA kommer kunna genomföra nedläggningen av Aulnay som planerat 2014, samtidigt som andra aktörer väntar på besked ifall de kan etablera sig i anläggningarna när dessa blir lediga.

Den politiska inblandningen i form av en statlig och en facklig representant i PSA:s bolagsstyrelse ser ut att bli en garant för att den nödvändiga omstruktureringen fördröjs. Detta tillsammans med PSA:s mycket besvärliga ekonomiska situation har General Motors beslutat att inte arbeta vidare på förslaget om att skapa ett gemensamt amerikansk-franskt dotterbolag som tillsammans skulle ansvara för produktionen av Citroën, Opel, Peugeot och Vauxhall. Med franska staten som bromskloss för nedläggning av franska fabriker skulle kraven på nedskärningar på Opels sida bli större, vilket av samma skäl skulle bli politiskt omöjligt. Ett villkor för GM att avyttra Opel är att nedskärningarna sker i bägge länderna.

Den tidigare presenterade planen med fyra nya gemensamma fordonsprojekt som skall börja marknadsföras 2016 kvarstår oförändrad. Enligt denna skall ersättaren till Citroën C5 komma att bli bas för andra generationen av Opel Insignia och Peugeot 508 MkII.

//Peter H Svensson

Citroën DS3 n:o 200’000 har rullat av bandet

Posted in DS3, Uncategorized by Peter H Svensson on 15/11/2012

(Poissy)

Igår rullade det 200’000:e exemplaret av Citroën DS3 ut ur fabriken i Poissy under högtidlig uppmärksamhet. Jubileumsexemplaret var en 1.6 THP 155 Ultraprestige. DS3 står för 2/3-delar av försäljningen för Citroëns DS-utbud, och modellen har tidigare i år introducerats även i Sydamerika och Kina.

Som synes på fotografiet tillverkas i samma fabrik även Citroën C3 och Peugeot 208.

//Peter H Svensson. Foto: Citroën