A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Citroën + Opel + Peugeot + Vauxhall = ?

Posted in Annat fabrikat, PSA, Uncategorized by Peter H Svensson on 18/10/2012

Den framtida Citroën DS9 enligt franska biltidningen AutoMoto.

(Paris/Rüsselsheim)

Under de senaste dagarna har det i medierna spekulerats kring uppgifter om att General Motors vill bilda ett gemensamt bolag med PSA Peugeot Citroën och slå samman de fyra biltillverkarna Citroën, Opel, Peugeot och Vauxhall. Aoc erfar också att GM umgåtts med tanken att sälja av sin europeiska divison till PSA. Dock finns det ännu inga konkreta förslag hos de två bolagsstyrelserna. Och orsaken till att man inte kommit så långt är att budet inte är till någon större nytta för den franska biltillverkaren, medan GM har allt att vinna.

Ett långsiktigt samarbete framtvingat genom akut kris

För att få en någorlunda god helhetsbild över situationen och de olika alternativen som står till buds för PSA respektive GM Europe börjar vi med den överenskommelse som de två parterna gjorde i samband med att GM blev delägare i PSA. Målet var att etablera ett långsiktigt samarbete om utveckling av gemensamma bottenplattor för små och mellanstora modeller samt gemensamma inköp av komponenter. Vidare kom man överens om att se över möjligheterna till gemensamma utvecklingsprojekt, bl.a. inom miljöbilssidan.

GM gick in som delägare i PSA Peugeot Citroën tidigt i våras vilket innebar en tillfällig lösning på företagets likviditetsproblem. Sedan dess har PSA sålt av fastigheter och andra anläggningar, och man avser att även sälja sitt lönsamma transportföretag Gefco för att få in mer pengar.

Rådslag om möjliga samarbetsprojekt

Under året har man haft rådslag med arbetsgrupper som letat efter gemensamma projekt eller beröringspunkter mellan PSA och GM Europe. Som AoC redan tidigare rapporterat innebar detta att arbetet med C5-ersättaren samt PSA:s nya dubbelkopplingsväxellåda stoppades. I fallet med nya C5 ville ledningen se huruvida denna modell kunde byggas på GM:s bottenplatta Epsilon 2 istället för PSA:s BVH2-platta. Från GM Europes sida skall man även ha föreslagit att ta över produktionen av nästa C5 och förlägga den till fabriken i Rüsselsheim, enligt tidigare uppgifter i tysk press. En kort tid därefter kom nya uppgifter om att GM China lagt in sitt veto mot att låta PSA Peugeot Citroën få tillgång till bottenplattan Epsilon 2 eftersom både Peugeot och Citroën då kommer få likvärdiga bilar att konkurera med på den kinesiska marknaden.

Under sommaren har ännu fler rykten varit i omlopp. Ett av dessa anger att både Peugeot 508 och Citroën C5 skulle flyttas till Tyskland från fabriken i Rennes, liksom den ifjol lanserade Citroën DS5. Istället skulle Opel låta den reducerade fabriken i Rennes få bygga en minibuss från Opel. Ryktesfloran har inte minskat. Nu handlar det istället om att Opel kan komma att flytta tillverkningen av nästa generationen Insignia till Frankrike!

Från Citroëns ledning är det ständiga svaret att det inte finns några konkreta planer, och att först i slutet av denna månad skall resultaten från arbetsgrupperna redovisas.

Komplicerade strukturer hindrar

Av vad som ovan sagts kan man få intrycket av att samarbetet mellan General Motors och PSA Peugeot Citroën inletts med synnerligen undermåliga förstudier. Debaclet med Epsilon 2-plattformen som den kinesiska divisionen inte vill ”låna ut” är uppseendeväckande ifall händelsen är sann. Det brådskar för både PSA Peugeot Citroën och Opel/Vauxhall att hejda sina förluster. Förutsättningarna är dock långt ifrån gynnsamma. Försäljningen har rasat för båda tillverkarna, och kapacitetsutnyttjandet i PSA:s europeiska fabriker är under 75%. Även Opel står med överkapacitet, men där finns juridiskt bindande avtal som hindrar företaget från att lägga ner några fabriker först efter 2014.

Ny europeisk biljätte med fyra märken?

Uppgifterna om att styrelserna för PSA Peugeot Citroën och GM Europe inte haft några förslag om ett gemensamt dotterbolag för fordonstillverkning att ta ställning till är trovärdiga. Samtidigt är det sannolikt att man ser över möjligheterna att formalisera samarbetet mellan de två tillverkarna, och där är ett samägt företag den mest överskådliga och logiska vägen. Givetvis skulle det få stora sociala konsekvenser i och med att alla fabriker underställs en gemensam organisation.

I mångt och mycket framstår samarbetet mellan PSA och GM som en nödlösning, och att samarbetet skulle haft bättre förutsättningar ifall det påbörjats långt tidigare före den nuvarande krisen. Sannolikt ända fram till i fjol arbetade PSA med att försöka få japanska Mitsubishi till allianspartner; det fanns till och med en prissumma satt på Mitsubishi Motors. Dock saknade det franska företaget medel att fullborda sitt köp. Därför dök GM upp som en mer akut lösning långt innan man kommit överens om innehållet i samarbetet. Det är inga svårigheter att se potentiella samarbetsprojekt, men GM är inte en enkel partner att jobba tillsammans med. Det vet alla som uppmärksammat svenska SAAB:s öde, och även samarbetet mellan GM och FIAT är ett bevis för att PSA leker med elden.

Citroën DSX kommer att byggas och säljas i Kina under 2014.

Opels position är det första problemet

PSA Peugeot Citroën har förvisso dålig ekonomi och blöder, till och med så illa att de under de sista veckorna ryktats om en akut likviditetskris med inställda betalningar. Banque PSA Finance (BPF) som används av återförsäljarna stod nu i dagarna inför en återbetalning på 4 miljarder Euro, men denna har flyttats framåt samtidigt som franska staten gått in med nya garantier.

Dock har man haft en framåtskridande produktstrategi med Citroëns förhållandevis framgångsrika DS-serie (DS3, DS4 och DS5) samt med två kommande modeller (DS4L och DSX). Citroën har också varit framgångsrik i segmentet familjebussar och man står nu inför ett generationsskifte av C4 Picasso. Peugeot har i år lanserat 208 som dock lider av privatbilisternas återhållsamma inköp sedan även Frankrike drabbats av den ekonomiska krisen, och till nästa år skall nya 308 (Mk II) lanseras. Peugeot avser också lansera en s.k. ”cross-over” (Peugeot 2008) med SUV-look baserad på 208 istället för att skapa en renodlad kombiversion under 2013. Både Peugeot och Citroën lanserar nu en gemensam modell som är avsedd för utvecklingsekonomierna (301/C-Elysée) och som fått bra respons i medierna. Det finns en möjlighet att även lansera dessa bilar som budgetalternativ i Västeuropa. Citroën har också en helt ny typ av familjebil på gång inför hösten 2013 som skall kunna byggas i 100’000 exemplar per år i Spanien.

Det är därför intressant att se var och när PSA Peugeot Citroën kan samverka med gemensam modellutveckling. Vi kan konstatera att 2014 kommer Opel Corsa att genomgå en modellväxling. En helt ny modell (projektkod S4500) kommer baseras på den koreanska bottenplattan Gamma. I praktiken är det en konstruktion som är gemensam med Chevrolet (Daewoo). Denna omständighet är väldigt intressant eftersom GM har två olika bilmärken i Europa som konkurerar med varandra, samtidigt som Opel fram tills nu förnekats möjligheten att bli en global aktör. Tyska Opel har sedan glansåren i början av 1990-talet halverat sin marknadsandel på kontinenten. Hade samarbetet mellan GM och PSA inletts tidigare skulle man kunnat samutveckla Corsa och C3 generation 3. I dagsläget finns det inget beslut om en ny modell av C3, även om studier sker.

Överkapacitet är en realitet

Ryktet om att Opel kan tänka sig att flytta produktionen av Insignia till Frankrike kan betyda att den modellen kommer att baseras på PSA:s BVH2-plattform, vilket är en lösning som torde tillfredställa GM China och dessutom ge Opel en mer unik ställning inom GM. Om så sker innebär det ju givetvis en stor glädje för de anställda i Rennes som idag bygger alla modeller som baseras på plattformen PF3. Ifjol tillverkades c:a 144’000 exemplar av Insignia. Innan nedskärningarna i fabriken uppskattades Rennes ha en kapacitet på 400’000 fordon per år. Men under senare år har man reducerat anläggningens storlek och man skall även skära ner antalet anställda – förändringar som man tvingats till eftersom försäljningen av både Peugeot 508 och Citroën C5 sjunkit och troligtvis aldrig kommer upp till tidigare nivåer. Det finns en risk att PSA bantar bort möjligheten att ta produktion från Opel, åtminstone till Rennes.

 2014 läggs C3-fabriken i Aulnay ned och produktionen flyttas till Poissy. Beläggningsgraden på den fabriken förstärks vilket kan behövas eftersom Peugeot 208 säljer under förväntningarna. En stor del av C3-köparna lär hitta den nya familjebilen som skall börja säljas våren 2014 (projekt E3) varför efterfrågan på nästa C3 lär vara lägre än idag, en effekt som kanske förstärks av att C1 Mk II också kommer under 2014. Interna beräkningar visar också att en modell motsvarande C3 kommer att bli dyrare att producera i Frankrike, och att det kan bli nödvändigt att förlägga produktionen av den tredje generationen till fabriken i Trnava, Slovakien. Det är inte troligt att C3 Mk3 kommer att baseras på den koreanska Gamma-plattformen.

Om PSA får tillverka nästa generation av Insignia är det högst troligt att Opel vill bygga någon eller några modeller för de franska märkena. En möjlighet är att flytta viss produktion till de brittiska öarna där Citroën har hyfsat bra försäljning. Det är också tänkbart att Peugeot försöker lansera en premiumsedan i storleksklassen över 508-serien . Opel arbetar på en ny modell som kommer att ligga i storleksklassen ovanför Insignia. Vad beträffar Citroëns eventuella ersättare till C6 pekar det mesta på att produktionen förläggs till Kina.

Opel Flextreme

Citroëns fortlevnad i en fyrmärkeskonstellation?

Under 2012 har ledningen för Citroën beslutat sig för att satsa vidare på sitt marknadsföringskoncept under namnet ”DS”. Man är nu efter lanseringen av de tre planerade modellerna angelägna om att skapa kontinuitet för varumärket DS med nya modeller. Avsikten är att ”DS-” skall bli den franska motsvarigheten till Audi med sportig approach och hög teknisk innovationsnivå. Därför har Citroëns designavdelning delas upp i två sektioner, den ena ansvarig för ”DS-” och den andra för ”C” med två olika chefer.

Ledningen för Citroën försöker undvika allt tal om lågprismodeller. Detta därför att man idag inte kan sänka priset på befintliga modeller (vilket man ändå gör genom priskampanjer) utan att äventyra lönsamheten, samt att man inte vill utsätta sitt varumärke genom lågprisstämpeln. Sedan tidigare finns det planer på en kinesisktillverkad renodlad lågprismodell, men det ser i dagsläget inte ut som att den kommer tas in i Europa. Renaults lågprismärke Dacia har varit mycket framgångsrikt, men det sker på bekostnad av modermärkets försäljning, samtidigt som Dacias bilar byggs i Rumänien där produktionskostnaderna är avsevärt lägre. Citroën vågar av den anledningen inte ta steget in i dessa prissegment. Samtidigt har man den mest omfattande produktkatalogen någonsin. Det finns för många konkurrenter och för få bilköpare. Vad man skulle behöva är en kristallkula som kan förutspå framtida försäljningsvolymer inom de olika segmenten så att man kan planera vilka modeller som är mest optimala att lansera. Vad man vet utan kristallkulan är att flaggskeppet C6 inte är en lönsam modell, och att satsningarna på el-bilar inte fallit ut som man hoppats. Frågan är om nischmodeller som C-Crosser, C4 Aircross och DS3 Cabrio kan försvara sig utifrån lönsamhetsperspektiv. Lägg sedan till svårigheten att positionera de olika modellerna så att de på minsta möjliga vis kannibaliserar på de bilar som ska marknadsföras av Peugeot, Opel och Vauxhall samtidigt som man skall bemöta konkurrensen från övriga Europa och Asien.

Väntan på klartecken för nya modeller

Mycket tyder på att Citroën fattat beslutet att dra igång utvecklingsarbetet av C5 MkIII som därmed försenats med ett halvår. Introduktionen väntas vid årsskiftet 2014/2015. Det är ännu inte känt om den får behålla den gashydrauliska fjädringen.

Sedan en längre tid har Citroëns designavdelning studerat möjligheten att lansera en DS2 vars formgivning skulle baseras på konceptbilen REVOLTe. Två uppslag finns; antingen bygga den på nästa generation av C1 och förlägga tillverkningen till Tjeckien, eller använda den nya småbilsplattformen BVH1 och i huvudsak låta den få ersätta dagens C3.

Efter konceptbilarna Metropolis och Numéro 9 har Citroën demonstrerat sin ambition att fortsätta vara representerade i övre mellanklassen. Efterfrågan på dylika bilar är minimal i Europa men man bedömer att förutsättningarna är bättre i Kina. Varken Metropolis eller Numéro 9 är baserade på någon befintlig eller kommande teknisk plattform, och det finns i stort sett bara studier på en framtida modell men inget uttalat projekt som fått klartecken. Ambitionen är dock att ha en ny modell kallad DS9 på marknaden till år 2015.

//Peter H Svensson

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Micke H said, on 18/10/2012 at 16:40

  C+O+P+V=? Eller, ”ju fler kockar …”

  Vilken deckare, längtar redan till nästa kapitel!
  Imponerande omfångsrik analys av läget, från redaktören!
  Måste vara svårt att bedriva utvecklingsarbetet på t. ex. C5, när man ännu inte vet om ”grundläggningen” blir fransk eller tysk, kör man kanske på ”död räkning”.

 2. alltomcitroen said, on 18/10/2012 at 21:25

  Ja, man kan ju se på Linked in att det under året dykt upp många f.d. ingenjörer från PSA Peugeot Citroën som jobbat med en rad projekt som lagts i malpåse. Visserligen kan jag förstå nödvändigheten av att spara när pengarna börjar ta slut, men samtidigt så måste man ju satsa på förnyelse så att man inte står med ”föråldrade” bilar när försäljningen tar fart.

  Nu befarar de flesta att krisen i Frankrike och övriga Europa blir långvarig, och just det att man inte förväntar sig att C5 kommer sälja i större volymer kanske ursäktar förseningen. Man måste ju fundera på hur man skall göra för att få den att sälja bättre. Är storleken rätt? Vill kunderna ha tillbaka halvkombilösningen? Vilka motoralternativ skall erbjudas? Hybriddrift/plug-in. etc etc. Jag tror att det är väldigt stökigt att planera framtiden hos ett bilföretag. Själv önskar jag att Citroën kunde låta gasvätskefjädringen bli tillval även på C4 och DS5 för att kunna hålla uppe tillverkningsvolymen av dessa komponenter. Alternativet blir ju annars att de stryker denna fjädring helt och hållet vid nästa generationsväxling.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: