A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Borgmästaren i Rennes kräver kostnadsrevision

Posted in Business, El-/hybridfordon by Peter H Svensson on 06/07/2012

(Paris/Rennes)

Philippe Bonnin, socialistisk borgmästare i Rennes och Chartres i Bretagne, kräver att det genomförs en oberoende kostnadsrevision för att se hur stor skillnad det är mellan att bygga en bil i Frankrike jämfört med i utlandet. Målet måste vara att göra tillverkningen lönsam, samtidigt som man måste slå vakt om arbetstillfällena i regionerna. Frågan aktualiseras i det att produktionen av Citroën C5 och eventuellt också Peugeot 508 ska flyttas till Tyskland. Sedan hans utspel publicerades har hotet mot Rennes-anläggningen ökat och man talar nu om total nedläggning.

Bonnin medverkar i organisationen ACSIA (Association des Collectivités Sites d’Industrie Automobile), och uttalar sig med anledning av att man inventerat önskemål och förslag från såväl företagare, industrikoncernarna, politikerna och olika samhällsfunktioner såsom de tekniska högskolorna, alltsammans redovisat i den av ACSIA publicerade boken ”Enrayer le Déclin du Site automobile en France”. Bonnin är dock tydlig med att varje intressent måste ta ansvar för sin egen del; han ser inte framför sig att politikerna kan vara med och leda företagen.

Stick i stäv med Bonnin går de kommunistiska organisationerna/partierna som anklagar det styrande socialistpartiets politiker för att vara i maskopi med både industriföretagen och storbankerna på beskostnad av arbetarnas intressen. Man anklagar PSA Peugeot Citroën för att medvetet offentliggöra sitt prekära ekonomiska läge just nu eftersom det är semestertider och omöjligt för arbetarna att mobilisera strejker (med eller utan fackföreningarnas medgivande). Kommunistiska debattörer i den franska pressen kräver att staten ”tar sitt ansvar”, vilket kan utläsas som att man efterfrågar ökat politiskt inflytande i bolagsstyrelserna som villkor för statliga investeringslån.

Ribon Pascale, chef för de tekniska högskolornas samarbetsråd, anklagar i sin tur de styrande för att ha stigmatiserat bilindustrin. Hon anser att den franska regeringen varit alltför tvetydig i det att bilismen anses som en belastning, samtidigt som bilindustrin är viktig för sysselsättningen. ” – Bilindustrin har varit alltför defensiv. Det behövs en bred dialog för att fransmännen skall få smak för bilen igen, även ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv”, säger hon och pekar på att det är nu man kan locka unga att bli de ingenjörer som kommer att skapa morgondagens tekniska lösningar för de bilar som skall ge minimala utsläpp och ha låg belastning på råvaruresurserna.

//Peter H Svensson