A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

Berlingo i serviceaktion

Posted in Berlingo by Peter H Svensson on 01/12/2010

(Paris)

Citroën kommer kalla in alla Berlingo som tillverkats mellan 14-26 mars i år på grund av fel i en koppling till krockkudden på passagerarsidan. Enligt uppgift skall det finnas en risk att krockkudden inte löser ut i alla steg i händelse av en kollision.

//Peter H Svensson