A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

C3-fabrik skär ned

Posted in C3 by Peter H Svensson on 17/11/2010

(Paris)

Citroëns fabrik i Aulnay utanför Paris genomför nedskärningar. Genom ett program med frivillig avgång har 500 personer slutat under oktober månad (företrädesvis montörer, tekniker och kontrollanter) och ytterligare 280 kommer inom kort att lämna fabriken som har omkring 3’600 anställda.

Anledningen till personalreduceringen är dels beroende på minskad efterfråga på den senaste generationen av Citroën C3, i det att förväntade säljmål inte uppfyllts (trots en god start när modellen introducerades), men också därför att den nedlagda C2-serien som byggts i Aulnay ersatts av mycket framgångsrika DS3 som istället tillverkas i Peugeots anläggning i Poissy. Som en konsekvens av detta har man enligt tidningen Le Parisien avvecklat nattskiftet på Aulnay och sänkt produktionstakten från 1024 fordon per dag till 684.

Över lag har bilförsäljningen minskat kraftigt inom större delen av EU sedan de statliga subventionerna/rabatterna avskaffades.

//Peter H Svensson