A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

C6-ersättare kommer 2014

Posted in DS9 by Peter H Svensson on 15/09/2010

(Shanghai)

Grégoire Olivier, marknadsansvarig för PSA Peugeot Citroëns asiatiska verksamhet, har bekräftat att konceptbilen Citroën Metropolis kommer att sättas i serieproduktion 2014 enligt YNET. Det innebär i så fall att den kommer att ersätta nuvarande Citroën C6.

Den serietillverkade versionen av Metropolis förväntas marknadsföras under namnet DS9 och blir omkring 5,10 m lång.

//Peter H Svensson