A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

75 år sedan André Citroën dog

Posted in Person by Peter H Svensson on 03/07/2010

Det är idag 75 år sedan biltillverkaren André Citroën avled i en ålder av 56 år. Hans sista levnadsår bildar slutkapitlet i berättelsen om Citroëns uppgång och fall, och historiens dramaturgi ger bilden av ett dystert 1934-35.

Efter att ha ägnat sitt vuxna liv åt spel på hög nivå, både vid spelborden runt om i de franska kasinona och som företagsledare för Citroën-verken, hade André genom sin sista giv förlorat kontrollen över både sin fabrik och sin hälsa.

Citroëns sista satsning – en helt ny fabrik som skulle tillverka den ultramoderna personbilen Traction Avant – skedde mitt under en djupgående lågkonjunktur. Hans avsikt var att företaget skulle vara redo att spotta ut den nya bilmodellen i en för fransk motorindustri aldrig skådad takt och mängd så snart konjunkturen vände uppåt. Olyckligtvis var ödet emot honom.

Hittills hade det räckt med André Citroëns ord på att han hade full kontroll över företagets finanser. Det hade han inte. Man kan fundera över hur han egentligen måste ha tänkt, ty hans recept varje gång det saknades pengar var att låna mera. När bankerna började säga ifrån dröjde det inte länge förrän korthuset började rasa. Det enda som behövdes var att en av de mindre bankerna, till vilken Citroën hade en måttlig skuld, anmälde i november 1934 till ifrågavarande myndighet som omedelbart inledde de sedvanliga procedurerna vid konkursförfarandet. Det visade sig att det inte fanns några pengar kvar i firma André Citroën.

Detta skedde samtidigt som André Citroëns egen hälsa börjat svikta. Han var trött och saknade aptit, vilket i sig inte var så underligt eftersom hans Traction Avant hade haft många barnsjukdomar och hans egen styrelse krävde att fabriken skulle lägga ner projektet och återgå till bakhjulsdrivna Rosalie. Det var uppenbart för alla – utom kanske för honom själv – att han inte mäktade med att fortsätta leda sitt företag. Han hade magrat, ögonen var insjunkna och blicken matt.

Så snart fordringsägarna grupperat sig steg man in i huvudkvarteret på Quai de Javel i början av december 1934. André Citroën blev inte utsparkad, men hans direktionsvagn drogs in eftersom varje utgift måste begränsas. Citroën promenerade nu till och från sitt kontor under förvintern. Han fick alltså fortsätta komma till Quai de Javel, ty man befarade att han i annat fall – med hjälp av sina kontakter eller någon konkurrent – skulle skapa ett Citroën II någon annanstans. Man behöll honom som teknisk konsult, vilket också var nödvändigt eftersom han ju hade en bild av ur Traction Avant skulle vidareutvecklas.

Strax före jul stängde man fabriken för att genomföra en inventering under tio dagar. Man ville få sig en bild av värdet på maskiner och annan utrustning, bl.a. för att se om det gick att avyttra en del av maskinparken för att få in pengar, och fortsätta tillverkningen av Traction Avant i mindre skala. Detta bör André Citroën ha motsatt sig. Men Pierre Michelin, som tagit över som ledare, sa till André att stanna hemma och försöka bli frisk medan inventeringen pågick. André tolkade detta meddelande på värsta sätt, och bröt samman.

Vilan var välbehövlig. Dessvärre blev inte André Citroën bättre av att vara hemma. I mitten av januari 1935 uppsökte man en privatklinik på Rue George-Bizet där läkarna kunde konstatera att han drabbats av magcancer. Till en början fanns det hopp om att man skulle kunna bota honom så att han skulle kunna återgå till sitt arbete. Men från Michelin kom i början av mars månad beskedet att André Citroën inte ingick i den nya fabriksorganisationen. I maj månad genomgick han en omfattande operation, i hopp om att åtminstone förlänga hans liv. Medan det såg dystrare ut för honom verkade hoppet för fabriken förbättras. I juni månad hade en ackordsuppgörelse träffats, och Michelin tog över det ekonomiska ansvaret för Citroën-verken tillsammans med två banker. Samtidigt kunde läkarna konstatera att operationen inte varit till stor nytta, och på förmiddagen den 3 juli 1935 avled André Citroën.


Bild från sajten: http://s3.amazonaws.com/findagrave/photos/2002/141/3461_1022085048.jpg

Dagen före begravningen ställdes hans kista utanför entrén till huvudkontoret på Quai de Javel där all personal kunde passera och ge ”le patron” en sista hälsning innan hans kvarlevor fördes till kyrkogården på Montparnasse.

Vid det här laget kunde man konstatera att André Citroëns plan för Quai de Javel-fabriken och Traction Avant hålla. Snart rullade bilen i stor mängd på Frankrikes vägar, och skulle så fortsätta göra i flera årtionden efter hans död.

//Peter H Svensson