A L L T O M C I T R O Ë N . I N F O . S E

2010 det riktiga krisåret för PSA Peugeot Citroën?

Posted in PSA by Peter H Svensson on 09/08/2009

standardpoor

(New York)

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har utvärderat framtidsutsikterna för PSA Peugeot Citroën. Resultatet är en kraftig nedvärdering, och man varnar för att företaget kommer möta stora problem under 2010.

Anledningen är att PSA Peugeot Citroën ökat sin försäljning i år tack vare olika statsfinansierade premier; inte minst Citroën har ökat sina marknadsandelar i en rad EU-stater. Men S&P varnar för att försäljningen (som sjunkit sedan 2008) kommer minska ytterligare under nästa år då stödåtgärderna avvecklas. Tidigare har ledningen för Renault flaggat för att man inte väntar sig någon återhämtning under 2010.

PSA-chefen Philippe Varin håller dock inte med, och hävdar att Citroën och Peugeot väntar sig en återhämtning under andra halvåret 2010. Man menar att lanseringen av en ny generation bränslesnåla 3-cylindriga bensinmotorer till C3 och en ny generation C4 att driva upp försäljningen för Citroën.

//Peter H Svensson